Target:
Pazudaung Court
Region:
Myanmar
Website:
friendsofmizzima.blogspot.com

သို႔

ဦးျမင့္ေက်ာ္
တရားသူႀကီး
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ မီဒီယာအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈအား အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲျခင္းအား ႐ုတ္သိမ္းေပးပါရန္။

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေက်ာ္ ခင္ဗ်ာ/ရွင္။

(၁) မဇၥ်ိမအြန္လိုင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္းစာတြင္ ၃၁ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းကေဖၚျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါးရွင္ စည္သူေအာင္ျမင့္၏ “MPC သို႔မဟုတ္ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ပံုဖ်က္ျခင္းခံရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း” ေဆာင္းပါးေဖၚျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Eleven Media Group မွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ျဖစ္သူဦးမာန္သူရွိန္ကပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုအမႈအတြက္ မဇၥ်ိမမီဒီယာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဒါ႐ိုက္တာဦးစိုးျမင့္၊ မဇၥ်ိမ ျမန္မာပိုင္းတာဝန္ခံဦးမ်ိဳးသန္႔တို႔အားအီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄(ဃ)ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ၿပီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႔နယ္တရား႐ံုးမွ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။

(၂) မဇၥ်ိမမီဒီယာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ မဇၥ်ိမမီဒီယာသည္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရလိုအပ္ေသာတရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျမန္မာမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဇၥ်ိမက ေဖၚျပေရးသားခဲ့ေသာသတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ အာေဘာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစ္စံုတစ္ခုရိွလာပါက၊ တည္ဆဲသတင္းမီဒီယာဥပေဒအတိုင္းသာေျဖရွင္းသင့္သည္။

(၃) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ တြင္ “နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးကပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာတစ္ရပ္ရပ္ကိုခ်ိဳးေဖါက္ေၾကာင္းယူဆလွ်င္ ေရွးဦးစြာ (ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာ) ေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

အလားတူသတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ တြင္လည္း “(ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာ) ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၂၁ အရတိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိပါက ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

(၄) သို႔ေသာ္ ယခု ျဖစ္စဥ္တြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဇြန္လ ၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုပုဇြန္တာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းကရယူထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။

(၅) ထုိ႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ တြင္လည္း “ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းရာတြင္ ေျပလည္မႈမရရွိပါကတိုင္ၾကားသူသို႔မဟုတ္ ေက်နပ္မႈမရွိသူသည္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီတရားစြဲဆိုႏုိင္သည္” ဟုလည္း ျပဌာန္းထားသည္။

(၆) မီဒီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေၾကာင္းအရတရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးသည့္ အခြင့္အေရးမရရိွခဲ့ပဲ၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ တည္ရိွမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ေနပါသည္။

(၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာမဇၥ်ိမသည္ သတင္း မီဒီယာထုတ္ေဝ၊ ေရးသား မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကသာညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေပးရမည္ဟုမွတ္ယူသည္။

(၇) ယခုကဲ့သို႔ မဇၥ်ိမမီဒီယာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဒါ႐ိုက္တာဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ မဇၥ်ိမ ျမန္မာပိုင္းတာဝန္ခံဦးမ်ိဳးသန္႔တို႔အားအီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄(ဃ) ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ၿပီးပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ တရား႐ံုးမွ တရားစြဲဆိုျခင္းေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္အား ႏိုင္ငံသားတိုင္း ရရိွေစရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမဇၥ်ိမမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူကာယကံရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မရရိွပဲျဖစ္ေနပါသည္။

(၈) သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ မဇၥ်ိမမီဒီယာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဒါ႐ိုက္တာဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ မဇၥ်ိမ ျမန္မာပိုင္းတာဝန္ခံဦးမ်ိဳးသန္႔တို႔အားအီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ထားမႈအား ႐ုတ္သိမ္းေပးပါရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရဖြဲ႔စည္းထားေသာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီကသာ ယခုအျငင္းပြား မႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


မီဒီယာအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈအား အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲျခင္းအား ႐ုတ္သိမ္းေပးပါရန္။

ေလးစားစြာျဖင့္

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , ,